top of page

KJØPSBETINGELSER OG VILKÅR

Betingelser gjelder for salg av tjenester fra Stabil Helse ENK (www.stabilhelse.no) til forbruker.

 

Vilkår og betingelser

Før du blir tatt opp som kunde av Stabil Helse ENK, må du lese og godta følgende vilkår og betingelser.

 • All informasjon som samles inn fra kunden, skal under alle omstendigheter holdes konfidensiell og ikke deles med tredjepart.

 • Kunden garanterer at informasjonen i kundeskjemaet er riktig og gir Stabil Helse ENK mulighet til å gi trening og ernæringsanbefalinger basert på denne informasjonen. Hvis noen av de foregående opplysninger skal endres, er det kundens plikt å informere Stabil Helse ENK om dette så snart som mulig.

 • Stabil Helse ENK er ikke en lege eller klinisk ernæringsfysiolog. Anbefalingene bør ikke tas som medisinsk rådgivning. Det er ikke ment å diagnostisere, behandle, kurere eller forebygge helseproblemer – og det er heller ikke ment å erstatte råd fra en lege. Rådfør deg alltid med legen din eller kvalifisert helsepersonell når det gjelder helseforhold. All trening gjøres på kundens egen risiko.

 • Alle dokumenter som er inkludert eller utvekslet mellom Stabil Helse ENK og kunden er den intellektuelle eiendommen til Stabil Helse ENK og skal ikke kopieres, selges eller distribueres uten skriftlig samtykke.

 • Dersom kunden ikke betaler avtalt beløp - til avtalt tid, kan Stabil Helse ENK slutte å jobbe med kunden eller holde tilbake produktet til betalingen er fullført.

 • Ved å sende inn kundeskjemaet og betale det avtalte beløpet til Stabil Helse ENK, bekrefter du at du har lest og forstått vilkårene i avtalen mellom deg og Stabil Helse ENK.

 • Stabil helse ENK har ikke erstatningsansvar eller kompensasjon for eventuelle skader eller konsekvenser som følge av tjenesteleveransene, og det vises forøvrig til angreretten beskrevet i eget avsnitt.

 • Kunden har et ansvar for å dele all relevant informasjon om egen helse/lidelser/sykdom med Stabil Helse ENK for å sikre at våre tjenester blir mest mulig relevante.

Online coaching tjenester

Ved bestilling av våre coachingtjenester er normal leveringstid på treningsplan / kostholdsplan 1-6 dager. Dette blir regnet fra den dato når betaling og utfylt kundeskjema er mottatt. Levering skjer via epost fra kontakt@stabilhelse.no. Dersom Stabil Helse ENK ikke klarer å levere planen din innen 6 dager, vil dette varsles over e-post fra kontakt@stabilhelse.no. Coachingen (oppfølging) starter i det du bekrefter at du begynner å følge planen du har mottatt og varer deretter til abonnement kanselleres. Dersom det går mer enn 4 uker før du starter opp (uten annen avtale) frasier du deg retten til oppfølgning fra coach. Info-filer, treningsprogram og kostholdsplan er likevel din eiendom. 

For salgspakker med tidsbegrenset varighet, er Stabil Helse ENK ansvarlig for å levere beskrevne elementer innenfor denne perioden. Leveransen er fullført når disse elementene er levert til kunde, og tidsperioden er utløpt. Dialogen i avtaleperioden benyttes på beste måte for å sikre best mulig veiledning og resultat.

Avtalen med Stabil Helse ENK er personlig (for personen spesifisert i kundeskjemaet), og kan ikke overføres til andre.

For kjøp av våre online coaching tjenester​ setter vi krav til at du:

 • Er over 18 år gammel

 • Ikke har en pågående spiseforstyrrelse

 

Angrerett ved online coaching

 • Ifølge norsk lov kan angreretten (angrerettlovens paragraf §22 bokstav C) ikke brukes etter at trening og ernæringsanbefalinger er levert til kunden.

 • Fullførte bestillinger via stabilhelse.no er bindende hos begge parter. Dersom du ønsker å angre kjøp av coachingtjenester er det viktig at dette gjøres snarest mulig og innen vi har påbegynt arbeidet med bestillingen. Kjøp av tjenester og digitalt innhold innenfor en tidsbegrenset periode reguleres av særegen angrerett.

 • Ønsker du å angre kjøpet må det gjøres per e-post til kontakt@stabilhelse.no snarest etter bestilling, før vi har påbegynt jobben med å utvikle planen din. Dette vil normalt sett påbegynnes innen 1-2 dager etter at utfylt kundeskjema og betaling er mottatt.

 

Betaling

 • Betaling gjennomføres forskuddsvis med betalingskort (eller ved faktura per 20 dager for bedriftsmarkedet). Eventuelle kredittkortopplysninger vil fylles inn i en sikker nettportal gjennom Stripe.

 • Totalsummen på produktet ditt vil tydelig fremkomme før du betaler. Priser på bestilte produkter vil ikke endre seg, men Stabil Helse ENK tar her forbehold om at prisene på produktene og tjenestene vil kunne endre seg i fremtiden. 

Sist oppdatert og revidert 28.11.2020.

 

bottom of page