• Gray Instagram Ikon
  • Facebook - Grå Circle

HJERNENERVER

Vi har 12 par hjernenerver.

Om relevant, kan terapeuten teste disse nervene for å bedre forstå sammenhengen mellom kliniske tegn og symptomer.

Her er en kort oppsummering av hva de forskjellige funksjonene er.

 

1: Olfactorius

Luktesans

2: Opticus

Syn

3: Oculomotorius

Frivillig og automatisk bevegelse av øye 

4: Trochlearis

Frivillig bevegelse av øye

5: Trigeminus

Berøring og smerte ved ansikt. Frivillig bevegelse av kjeve

6: Abducens

Frivillig bevegelse av øye

 

7: Facialis

Smaksans (tunge). Frivillig bevegelse av ansikt

8: Vestibulocochlearis

Hørsel og balanse

9: Glossopharyngeus

Berøring og smerte. Smaksans (tunge). Svelging

 

10: Vagus

Berøring, smerte, smaksans. Diverse funksjoner knyttet opp mot kroppens organer

 

11: Accessorius

Frivillig bevegelse av nakkemuskulatur (Trapezius og Sternocleidomastoideus)

 

12: Hypoglossus

Frivillig bevegelse av tunge